Esimese teema kokkuvõte ja õpimärgid

Jõudsin nüüd lõpuks õpimärkide väljasaatmiseni ja teen seoses sellega lühikese kokkuvõtte ka esimese teema postitustest.

Kõige enam tutvustasite te oma postitustes Eesti repositooriume. Koolielust kirjutasid Kristina, Anne-Mai, Anne ja Margit. HITSA repositooriumi tutvustasid Anu ja Margit. e-Koolikotist kirjutasid Liia ja Anne, Miksikesest Mikk ja Anne ning Tartu Ülikooli repositooriumist Katrin. Viimastel aastatel on sisenenud digitaalse õppevara turule ka mitmed ettevõtted. Riina, Cristina ja Martin jagasid oma kogemusi Õpiveebiga, Jannus kirjutas Taskutargast ning Maria mainis Foxcademyt.

Rahvusvahelistest repositooriumidest tutvustas Maria põhjalikult Merlot repositooriumi. Riina jagas oma kogemusi BusyTeacher.org töölehtede koguga ning tarbijaharidusportaaliga Consumer Classroom. Mitmed teie hulgast valisid tutvustamiseks Khan Academy (Cristina, Katariina, Tuuli P.). Tuuli T. tutvustas inglise keele õpetajate töölehtede jagamise kogukonda ESL Printables.

Lisaks repositooriumidele kirjutasite te oma postitustes ka avatud kursuste platvormidest (edX, Udemy, European Schoolnet Academy, P2PU) ning sotsiaalmeedia vahendite kasutamisest õppematerjalide jagamiseks (Pinterest, Facebook grupid). Uutest vahenditest jäi mulle teie postitustest silma veel ClassFlow, mida Liia hiljem ka kontakttunnis tutvustas.

Lisaks repositooriumide tutvustamisele arutasite te ka üldisematel teemadel, mis olid seotud õppematerjalide jagamisega ja selle takistustega (Katrin, Maria, jmt), autoriõigusega (Cristina) ja õpikogemusega (Jannus).

Tänan kõiki huvitavate postituste eest. Sel korral otsustasin ma jagada välja lisaks hõbedastele õpimärkidele ka 7 kuldset õpimärki.

Kirjanduse analüüside partnerhinnangud

Lubasin teha postituse kirjanduse analüüside partnerhinnangute kohta. Eelmiseks nädalaks saabus mulle 7 kirjanduse analüüsi:

  • Digitaalne õppevara õuesõppeks (Ulla)
  • Digitaalne õppevara erivajadustega õppijatele (Liia)
  • Kirjanduse analüüs varasematest uuringutest interaktiivsete tahvlite kohta (Tuuli)
  • Organisatsioonisisesed lahendused digitaalse õppevara levitamiseks (Anne)
  • Digitaalne õppevara keeleõppes erivajadustega õppijatele (Riina)
  • E-portfoolio olemus ja rakendamise võimalused (Kristina)
  • Digitaalne õppevara mullateaduses (Katariina)

Partnerhindamise ülesanne on avatud nii neile kursuslastele, kes esitasid kirjanduse analüüsi kui ka neile, kes ei valinud kirjanduse analüüsi tegemist. Selle eesmärk on, et te õpiksite kriitilise pilguga lugema kaasõppuri poolt kirjutatud akadeemilist teksti ning selle kohta konstruktiivset tagasisidet andma. Loodetavasti aitab teiste tekstidega tutvumine teil ka oma kirjanduse analüüsi paremaks muuta.

Kopeerisin kõik mulle esitatud kirjanduse analüüsid Google Drive kausta. Palun valige omale hinnatav töö nii, et kõigi jaoks oleks keegi partnerhinnangu kirjutaja. Andke selle postituse kommentaarides teada, kelle kirjanduse analüüsi kohta te partnerhinnagu teete.

Kirjanduse analüüsi hindamiseks olen ma koostanud järgmise hindamismudeli:

Oma hinnangu vormistamiseks saate tõmmata sama hindamisvormi Wordi dokumendina: hinnang_kirjanduse_analyysile.doc

Palun märgistage kõigepealt esimesel leheküljel olevas tabelis taustavärviga see valik, mis teile iga hindamiskriteeriumi puhul hinnatava töö juures kõige sobivam tundub. Seejärel lisage teisele lehele täpsustavad kommentaarid ja soovitused kirjanduse analüüsi parandamiseks. Palun võtke täpsustavate kommentaaride ja soovituste osa tõsiselt, see on autorile oma teksti paremaks muutmiseks tunduvalt olulisem kui hindamismudelis tehtud valikud. Samuti võite lisaks hindamismudelile lisada kommentaare otse hinnatud kirjanduse analüüsi dokumenti.

Valmis partnerhinnag palun saatke töö autorile ja mulle (hans.poldoja@tlu.ee) selle nädala lõpuks (23.04). Siis jääb üliõpilastel veel aega oma kirjanduse analüüsi parandamiseks.

PS. Leppisime tunnis kokku, et 5. juuni eksami aega sihtivatel üliõpilastel on veel võimalik kirjanduse analüüsi teha. Sel juhul on kirjanduse analüüside esitamise tähtajaks 23.05. Teemadega jõuan tegeleda pärast 03.05, kui selle aasta lõpetajad on oma lõputööd esitanud. Partnerhinnanguid me mai lõpus uuesti teha ei jõua.