Lugemispäevik 1: Õpiobjektid ja repositooriumid

Sel kursusel ootame teilt kahe teema puhul ühe artikli põhjal blogipostituse koostamist. Esimeseks lugemispäeviku teemaks on õpiobjektid ja repositooriumid, mille kohta pakume valikuks välja neli artiklit.

Esimeseks soovituseks on Saum (2007) raamatupeatükk, mis annab hea ülevaate õpiobjektide arengust aastatel 1992–2004 ning sel ajal toimunud tegevusest repositooriumide arenduse ja õpiobjektide standardiseerimise alal.

Teiseks soovituseks on Rodés-Paragarino et al. (2016) uuring, mis mis võtab kirjanduse analüüsi põhjal kokku aastatel 2000–2014 ilmunud artiklid digiõppevara repositoorimidest. Sel perioodil ilmunud uuringuid võib jagada kahte suurde gruppi: avatud õppematerjalidele keskenduvad uuringud ning digitaalsetele repositooriumidele keskenduvad uuringud.

Kolmas väljapakutud artikkel (Sampson & Zervas, 2013) võrdleb 14 tuntud repositooriumi funktsionaalsuseid pöörates erilist tähelepanu täiendavatele sotsiaalsetele lisafunktsionaalsustele õpiobjektide ja metaandmete haldamise kõrval. Uuringu tulemusena esitavad autorid õpiobjektide repositooriumide ja üldiste teadmushaldussüsteemide funktsionaalsuste võrdluse ning soovitavad repositooriumide arendajatel pöörata senisest suuremat tähelepanu kogukonda ja teadmushaldust toetavatele lisafunktsionaalsustele.

Viimane väljavalitud uuring Santos-Hermos et al. (2017) poolt võrdleb 110 avatud õppematerjalide repositooriumi võttes fookusesse õppematerjalide taaskasutamise võimalused ja õppematerjalide hariduslikud omadused.

Artiklid on kättesaadaval kursuse Google Drive kaustas.

Viited:

Saum, R. R. (2007). An Abridged History of Learning Objects. P. T. Northrup (toim.), Learning Objects for Instruction: Design and Evaluation (lk 1–15). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-334-0.ch001

Rodes-Paragarino, V., Gewerc-Barujel, A., & Llamas-Nistal, M. (2016). Use of Repositories of Digital Educational Resources: State-of-the-Art Review. IEEE Revista Iberoamericana De Tecnologias Del Aprendizaje, 11(2), 73–78. https://doi.org/10.1109/RITA.2016.2554000

Sampson, D. G., & Zervas, P. (2013). Learning object repositories as knowledge management systems. Knowledge Management & E-Learning: an International Journal, 5(2), 117–136. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2013.05.009

Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2017). Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 18(5), 1–34. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3063

Esimene ülesanne: õpilepingu koostamine

Kursuse esimeseks individuaalseks ülesandeks on enda ajaveebi ülesseadmine ja õpilepingu koostamine:

  1. Tee oma magistriõppe ajaveebis uus rubriik digitaalse õppevara kursuse postituste jaoks.
  2. Koosta kursuseprogrammi, esimese kontakttunni ja kursuse kodulehel oleva info põhjal õpileping, milles püstitad enda eesmärgid, strateegiad, ressursivajaduse ja hindamiskriteeriumid selleks kursuseks. Lisa õpileping blogipostitusena enda ajaveebi digitaalse õppevara kursuse rubriiki.
  3. Lisa oma ajaveebi digitaalse õppevara kursuse rubriigi aadress EduFeedrisse: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71546

Õpilepingutest saad täpsemalt lugeda ja varasemate näidetega tutvuda lehel “Mis on õpileping?

Jääme teie õpilepinguid ootama järgmise nädala lõpuks (20.02.2022).

Digiõppevara 2022 alustab Zoomis

IFI7207.DT Digitaalne õppevara kursus on sel semestril kavandatud peamiselt Zoomis. Ajakava on uuendatud 2022 kuupäevade ja teemadega. Viimane kohtumine 22.05.2022 koos rühmatööde esitluste on kavandatud ülikoolis kohapeal.

Zoomi link on sama kõigil kontakttundidel:
https://zoom.us/j/94099810853

Kalendrikutse allalaadimine iCalendar (.ics) failina: https://zoom.us/meeting/tJAtfuCgrzsiH9cVZvFpCpIaTWi4MR0BC3A8/ics?icsToken=98tyKuCsrjIjEtWVuByERowIAor4XfzzmGJHgvpeqiXzJTBwcir3AtVLZp9NQPrz