Artiklid õppevideotest

Kolmanda lugemisteemana pakume välja valiku artikleid videopõhiste õppematerjalide kohta.

Esimeseks artikliks on Guo et al. (2014) uuring, kus analüüsitaks 6,9 miljoni videovaatamise andmeid edX MOOC-keskkonnas. Analüüsi tulemusena esitavad autorid soovitused kvaliteetsete õppevideote jaoks ning põhjendavad neid oma uuringu andmetega. Tegemist on haridustehnoloogia kohta väga paljutsiteeritud artikliga, hetkel on sel Google Scholari järgi juba 1568 tsiteerimist.

Teine artikkel Brame (2016) poolt annab kirjanduse analüüsi põhjal soovitused õppevideote tegemiseks. Soovitused kesknduvad kolmele osale: vaimne koormus, õppijate kaasamine ning aktiivõpe.

Hansch et al. (2015) uuring põhineb kirjanduse analüüsil, 20 kursuse videokasutuse analüüsil ning ekspertintervjuudel. Uuringu tulemusena pakuvad autorid 18 erinevast videostiilist koosneva videostiilide tüpoloogia digiõppes. Huvitavaks osaks on ka arutlused professionaalse videoproduktsiooni maksumuse üle (antud uuringus keskmiselt 4300 dollarit tund) ning soovitused mitteprofessionaalsete lahenduste kasutamiseks.

Viimane väljavalitud artikkel Palaigeorgiou et al. (2019) poolt keskendub interaktiivsele videole õppematerjalides. Artikkel annab ülevaate videos kasutatavatest interaktsioonitüüpidest, interaktiivsete videote tegemist võimaldavatest rakendustest ning interaktiivsete õppevideote disainipõhimõtetest.

Järgmise kontaktpäeva eel tulevad uue teema lugemissoovitused.

Viited:

Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: an empirical study of MOOC videos. L@S ’14: Proceedings of the First ACM Conference on Learning @ Scale Conference (lk 41–50). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2556325.2566239

Brame, C. J. (2016). Effective Educational Videos: Principles and Guidelines for Maximizing Student Learning from Video Content. CBE-Life Sciences Education, 15(4), es6. https://doi.org/10.1187/cbe.16-03-0125

Hansch, A., Hillers, L., McConachie, K., Newman, C., Schildhauer, T., & Schmidt, J. P. (2015). Video and Online Learning: Critical Reflections and Findings from the Field. HIIG Discussion Paper Series, 2. https://doi.org/10.2139/ssrn.2577882

Palaigeorgiou, G., Papadopoulou, A., & Kazanidis, I. (2019). Interactive Video for Learning: A Review of Interaction Types, Commercial Platforms, and Design Guidelines. M. Tsitouridou, J. A. Diniz, & T. A. Mikropoulos (toim.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (lk 503–518). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20954-4_38